ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ "ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"

ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Τ/Φ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6972907050, 6974876511.

 Slide Show με τις δραστηριότητες του συλλόγου μας

 

 2009 
 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2015 
 ______ 
 ______ 
 
Χ.Κ. Ζήρειας (Σαλέ)
ΧΚ ΖΗΡΕΙΑΣ