ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ "ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"

ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Τ/Φ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6972907050, 6974876511.

Διοικητικό Συμβούλιο

 
     
             Το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου 
                   απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη

                    

Πρόεδρος

Μαρία Κυζιρίδου - Πούρου

Αντιπρόεδρος

Παναγιώτα Καντζάβελου - Σακελλαρίου

Γραμματέας

Ειρήνη Κουτίβα - Καψάσκη

Ταμίας

Μαρία Νικολάου - Γιαννίκου

Μέλος

Παναγιώτα Παπαφίλη - Δαμουλή

 
Χ.Κ. Ζήρειας (Σαλέ)
ΧΚ ΖΗΡΕΙΑΣ